Scientific Committee

Scientific Committee
External From KIST
Bautista VII, Angel T.  Song, JongHan 
Burr, George S.  Yu, Byung-Yong 
Fink, David  Eliades John A. 
He, Ming  Lee, Gwan-Ho
Hou, Xiaolin 
Jull, A.J. Timothy 
Matsazuki, Hiroyuki 
Park, Junghun 
Sasa, Kimikazu
Shen, Hongtao 
Hong, Wan
Zhao, Xiaolei
Zhou, Weijian